rekrutacja

aplikuj

rekrutacjia

Rekrutacja do bureau veritas

Na co zwracamy uwagę?

Jak się przygotować?

Proces rekrutacji

step_1

Standardowy proces rekrutacji i selekcji w Bureau Veritas Polska jest wieloetapowy.
Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest kolektywnie, przez minimum 2 osoby. Nadesłane CV podlegają wstępnej selekcji pod kątem wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu.

step_1

Z wybranymi kandydatami, w zależności od stanowiska, przeprowadzamy wstępny wywiad telefoniczny lub zapraszamy na rozmowę z przedstawicielem Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap, zwykle przechodzą test znajomości zagadnień merytorycznych, a jeżeli jest to wymagane, również test osobowości.

step_1

CV kandydatów, których wiedza, doświadczenie, a także profil osobowości odpowiadają stawianym wymaganiom, trafiają wraz z rekomendacją do Managera. Manager przeprowadza wywiad i rekomenduje kandydatów swojemu przełożonemu do akceptacji.

step_1

Przełożony Managera akceptuje kandydatury na podstawie przekazanych materiałów lub po osobistych spotkaniach. Wybrana osoba otrzymuje od pracownika Zespołu ds. ZZL ofertę zatrudnienia na uzgodnionych warunkach.

Po zakończeniu procesu selekcji, wszyscy kandydaci zaproszeni na spotkania otrzymują mailowe podziękowania za udział w procesie.

Na co zwracamy uwagę?

Ważne jest, aby nasi pracownicy podążali za wartościami Bureau Veritas. W naszym zespole dobrze odnajdą się osoby pracowite, energiczne, uczciwe, z doświadczeniem i ugruntowaną wiedzą merytoryczną w swojej dziedzinie, a także takie, które potrafią zaangażować się we wspólną pracę na rzecz realizacji wyznaczonych celów.