profile kariery

aplikuj

profile

Ze swym globalnym zasięgiem oraz międzynarodowym personelem firma Bureau Veritas aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na całym świecie.
Odpowiadając na potrzeby klientów, oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymogami międzynarodowymi, krajowymi oraz branżowymi. O jakości świadczonych przez nas usług decyduje wiedza i kompetencje naszych pracowników i współpracowników, dlatego dla utrzymania pozycji światowego lidera branży TIC (Testing, Inspection and Certification) dążymy do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych. Nasi menedżerowie wciąż doskonalą swoje umiejętności związane z zarządzaniem zespołami, poświęcają czas na udział w procesach rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wdrażanie do pracy nowo zatrudnionych osób. Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie w którymś z szerokiego zakresu usług jakie świadczymy, jeśli chciałbyś wspólnie z nami wspierać firmy i organizacje w efektywnym zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną napisz do nas.

APLIKUJ
Audytor

Audyt opiera się na zbadaniu zgodności z normami i obejmuje bardzo różne obszary - istnieją produkty certyfikacyjne zrównoważonej gospodarki, bezpieczeństwa i higieny, żywności. Dla audytora kluczowe są zdolności komunikacyjne: słuchanie, prezentowanie i negocjowanie.

Inspektor

Praca Inspektora Bureau Veritas polega na przeprowadzeniu inspekcji zgodności określonej próbki materiału z wytycznymi. Zadaniem inspektora jest przeprowadzenie inspekcji w sposób rzetelny i niezależny, a także właściwe zakomunikowanie jej wyniku klientowi.

Planista

Praca Planisty polega na koordynacji procesu certyfikacji klienta od momentu ustalania planu audytu/audytów do dostarczenia certyfikatu. Planista kontaktuje się ze wszystkimi interesariuszami w procesie.

Handlowiec

Praca Handlowca w Bureau Veritas polega na budowaniu relacji z klientami i dopasowaniu oferty do potrzeb biznesowych klienta. Handlowiec jest przedstawicielem BV w ralacjach z klientem, ale także osobą reprezentującą klienta w BV.