Masz pomysł na rozwój naszej firmy?
Zgłoś go!

Jeżeli chcesz mieć wpływ na to jak wygląda Twoje otoczenie i chcesz brać odpowiedzialność za projekty, które realizujemy zgłoś się. Razem z nami kształtuj przyszłość Bureau Veritas.

rozwój

Zgłoszenie pomysłu

Zgłoś swój projekt w aplikacji IdeaBox.

rozwój

Weryfikacja

Śledź status zgłoszonego projektu.
Jego ocenę wystawioną przez przełożonych
oraz Twoich współpracowników.

rozwój

Wdrożenie

Pracuj nad rozwojem projektu razem
z przyznanym Ci sponsorem.

rozwój

Ewaluacja

Sprawdź jakie rezultaty udało się osiągnąć poprzez
Twoje wdrożenie.